Aanvullende informatie

Privacy en overige patiënteninformatie

Privacy en wetgeving

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Hier onder kunt u het document inzien.

Data

Wij versturen geanonimiseerde data naar de Landelijke Database van het KNGF en het Keurmerk Fysiotherapie. Indien u dit niet wilt kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

PREM-vragenlijst

Wij horen graag van u of u tevreden bent over de werkwijze en benadering van onze fysiotherapeuten. Daarom ontvangt u van een onafhankelijke organisatie (Qualiview) een vragenlijst (PREM).   Wij vragen uw toestemming voor het doorgeven van uw e-mailadres zodat u benaderd kan worden om deel te nemen aan het onderzoek. U mag dit uiteraard altijd weigeren. Verdere informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.qualizorg.nl.

Behandelingen & advies op maat!

Geen wachtlijsten, u kunt altijd  binnen 24 uur bij ons terecht.

Maak direct een afspraak

Gratis proefweek fitness

Contact

ProActief Fysiotherapie
Trekweg 51
1338 GA Almere,
Telefoon: 036 711 5381
E-mail: info@proactief-sport.nl

Contact

Openingstijden

  • Maandag08:00 – 22:00
  • Dinsdag08:00 – 22:00
  • Woensdag08:00 – 22:00
  • Donderdag08:00 – 22:00
  • Vrijdag08:00 – 22:00
  • Zaterdag09:00 – 15:00
  • Zondag09:00 – 15:00